Služby

Ocenění lesa cenou obvyklou od

4 000,00 Kč
Zjištění ceny porovnáním se skutečně realizovanými prodeji obdobných lesů. Tato cena se blíží reálné prodejní/nákupní ceně lesa a je dobré ji znát například, pokud chcete prodat nebo koupit les. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění lesa cenou úřední od

2 000,00 Kč
Ocenění lesního porostu podle §40 nebo §45 vyhlášky č. 443/2016 Sb. je vhodné např. pro daňové účely. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění ostatních pozemků cenou úřední od

1 500,00 Kč
Ocenění zemědělských a jiných pozemků podle vyhlášky č. 443/2016 Sb. je vhodné např. pro daňové účely. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění zemědělských a jiných pozemků cenou obvyklou od

3 000,00 Kč
Zjištění ceny porovnáním se skutečně realizovanými prodeji obdobných pozemků. Tato cena se blíží reálné prodejní/nákupní ceně Vašich pozemků a je dobré ji znát například, pokud chcete prodat nebo koupit zemědělský pozemek. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.