O mě

Vystudoval jsem střední lesnickou školu ve Žluticích, následně Krajinné inženýrství na Lesnické fakultě při České zemědělské univerzitě a od roku 2003 pracuji jako samostatný projektant pozemkových úprav v plzeňské firmě GEOREAL spol. s r.o. prakticky po celé České republice.

Jsem krajským soudem jmenovaný znalec pro odvětví Ekonomika, obor Cena a odhady se specializací na lesní pozemky a lesní porosty a dále se specializaci na oceňování ostatních pozemků (mimo stavebních) a oceňování trvalých porostů.