Cena nemovitosti / pozemku

Cena Vaší současné nebo budoucí nemovitosti je jednou ze základních informací, kterou potřebujete znát pro kvalifikované rozhodování. Cena vyjadřuje hodnotu konkrétní věci (v tomto případě nemovitosti). Nejčastěji používanými cenami jsou :

  1. cena obvyklá (někdy nazývaná tržní cena), tedy cena ze kterou by se v danou dobu a daném místě dala pořídit obdobná nemovitost. Cena se zjišťuje porovnáním obdobných, již realizovaných prodejů nebo např. průzkumem trhu (nabídky realitních kanceláří apod.). Takto zjištěná cena se blíží ceně, za kterou byste byli schopni danou nemovitost prodat nebo koupit. Tato cena vyjadřuje chování trhu v blízké minulosti.
  2. tržní hodnota vyjadřuje tržní cenu nemovitosti a používá se v případě, že není k dispozici dostatek dříve realizovaných prodejů a kromě porovnávací metody využívá také metody nákladovou a výnosovou. Na rozdíl od ceny obvyklé popisuje současná očekávání trhu.
  3. cena zjištěná dle cenového předpisu (někdy se uvádí cena vyhlášková nebo cena úřední). Cena se zjišťuje výpočtem. Postupy výpočtu upravují zákonné předpisy – zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a prováděcí vyhláška. Ceny jsou zpravidla nižší, než ty skutečně realizované a jsou vhodné například pro daňové účely.