Znamená zatravnění orné půdy snížení ceny pozemku?

V praxi projektanta pozemkových úprav se velmi často setkávám s tím, že majitelé pozemků jsou zásadně proti zatravnění jejich pozemků orné půdy (nutno podotknout, že takováto opatření jsou navrhována zejména ve velmi svažitých lokalitách). Vlastníci jsou přesvědčeni, že změnou na trvalý travní porost dojde ke snížení ceny pozemku nebo dokonce k jeho znehodnocení. Je tomu opravdu tak?

Na to není jednoduchá odpověď – resp neexistuje na to jedna univerzální odpověď. V teorii oceňování se obecně traduje, že ceny orné půdy, louky a lesní půdy jsou v poměru 3:2:1. Z toho pravděpodobně pramení i současný pohled vlastníků na případné zatravnění jejich pozemku orné půdy. Čistě matematicky se zdá být jasné, že zatravnění orné půdy okamžitě sníží její cenu.

Když se ale na celou situaci podíváme s (časovým) odstupem, tak to je trochu jinak. Zatravněním svažitého pozemku se zajistí jeho ochrana před vodní erozí, která způsobuje snížení množství humusu v půdě (prakticky z pole mizí ornice tak dlouho, až zůstanou kameny a štěrk tak velké, že je déšť nedokáže z pole donést). Že toto znehodnocování půdy již dávno probíhá potvrzují například takzvané rebonitace – ověření a zpřesnění bonity půdy (bonita půdy byla na celém území ČR prvně určována v šedesátých letech minulého století). Při rebonitaci se pravidelně dochází ke zjištění, že se kvalita / cena půdy snížila. K erozi půdy docházelo vždy, je to přirozený krajinotvorný proces, ale její míra obrovsky vzrostla s velkoplošným zemědělským hospodařením, přičemž v českém podání se jedná opravdu o extrém, který nemá v Evropě obdoby. Udělejte si názor sami – stačí se podívat na letecké snímky v oblastech kolem státních hranic, jak jsou velké bloky půdy u nás a třeba v Polsku, Německu nebo Rakousku…

Abychom to shrnuli – cena louky je o cca 1/3 nižší než cena orné půdy, ale současně je cena louky nesrovnatelně vyšší než cena neplodného svažitého pozemku. Zatravněním tedy dochází ke snížení tržní hodnoty pozemku, ale zároveň je tím garantována hodnota pozemku pro příští generace a rozhodnutí je pouze na vlastníkovi půdy, zda preferuje momentální finanční zisk nebo dlouhodobou stabilitu a udržitelnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *