Co pro Vás mohu udělat?

Dnešní situace na trhu s půdou

  • Cena půdy (pozemků) v posledních letech neustále stoupá. 
  • Cena půdy v okolních zemích je vyšší než u nás. 
  • Půda je považována za jednu z nejjistějších možných investic. 
  • Mnoho lidí se dnes snaží půdu rychle nakoupit, než její cena ještě více vzroste. 

Otázka na Vás

  • Máte pozemky, někdo Vám nabízí jejich odkup a nevíte, jestli nabízená cena není příliš nízká?
  • Potřebujete prodat pozemky a nevíte, jakou částku za ně požadovat?
  • Chcete koupit konkrétní pozemky a nevíte, za kolik se reálně prodávají obdobné pozemky ve Vašem okolí?

Pokud jste na jednu z výše uvedených otázek odpověděli kladně, tak Vám mohu pomoci.

Jak Vám mohu pomoci?

Jsem soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí se specializací na lesní pozemky a porosty a zemědělské a ostatní pozemky (mimo pozemků stavebních zastavěných) a trvalé porosty. Mohu pro Vás vypracovat znalecký posudek nebo jen ocenění pozemků pro daňové účely, pro potřeby jejich koupě, prodeje nebo převodu nebo čistě jen proto, abyste znali cenu Vašich nemovitostí. Také pro Vás mohu vypracovat posudek na vynětí zemědělského pozemku ze zemědělského půdního fondu nebo odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa.

Služby

Ocenění lesa cenou obvyklou od

4 000,00 Kč
Zjištění ceny porovnáním se skutečně realizovanými prodeji obdobných lesů. Tato cena se blíží reálné prodejní/nákupní ceně lesa a je dobré ji znát například, pokud chcete prodat nebo koupit les. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění lesa cenou úřední od

2 000,00 Kč
Ocenění lesního porostu podle §40 nebo §45 vyhlášky č. 443/2016 Sb. je vhodné např. pro daňové účely. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění ostatních pozemků cenou úřední od

1 500,00 Kč
Ocenění zemědělských a jiných pozemků podle vyhlášky č. 443/2016 Sb. je vhodné např. pro daňové účely. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

Ocenění zemědělských a jiných pozemků cenou obvyklou od

3 000,00 Kč
Zjištění ceny porovnáním se skutečně realizovanými prodeji obdobných pozemků. Tato cena se blíží reálné prodejní/nákupní ceně Vašich pozemků a je dobré ji znát například, pokud chcete prodat nebo koupit zemědělský pozemek. Cena posudku se odvíjí zejména od počtu a velikosti oceňovaných pozemků.

O mě

Vystudoval jsem střední lesnickou školu ve Žluticích, následně Krajinné inženýrství na Lesnické fakultě při České zemědělské univerzitě a od roku 2003 pracuji jako samostatný projektant pozemkových úprav v plzeňské firmě GEOREAL spol. s r.o. prakticky po celé České republice.

Jsem krajským soudem jmenovaný znalec pro odvětví Ekonomika, obor Cena a odhady se specializací na lesní pozemky a lesní porosty a dále se specializaci na oceňování ostatních pozemků (mimo stavebních) a oceňování trvalých porostů.

Kontakt

Kontaktovat mne můžete na:
telefonním čísle +420 705 125 363
emailové adrese liskazplzne@gmail.com
nebo prostřednictvím WhatsAppu
nebo Datovou schránkou: e24tyna